#DONESENA STRATEGIJA DIGITALNE HRVATSKE DO 2032.

Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. višesektorski je akt strateškog planiranja usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. i temeljnim dokumentima i politikama Europske unije i Republike Hrvatske, uključujući Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) čiji je sastavni dio. Donošenje Strategije čini ispunjenje cilja reforme NPOO – Strategija digitalna Hrvatska i jačanje međuinstitucijske suradnje […]

Nacrt prijedloga Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine

Stvaranjem regulatornog, investicijskog i poreznog okruženja koje djeluje poticajno na tehnološki razvoj i inovacije, ulaganjem u digitalne kompetencije građana i povećanjem broja stručnjaka u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, kako u privatnom tako i javnom sektoru, te primjenom naprednih tehnologija u javnim i tržišnim djelatnostima, Hrvatska 2032. godine želi biti zemlja digitalno i gospodarski konkurentnih poduzeća i digitalizirane […]