Potporna institucija kao kotačić gospodarskog razvoja
Krapinsko-zagorske županije

Budući Poslovno-tehnološki inkubator u Krapini

Vaša naša priča uspjeha

NAŠ TIMNAŠ TIM

Martina Jantol Županić

Direktorica
M +385 (0) 91 329 2536
martina@poduzetnickicentar-kzz.hr

Marina Jurinjak

Viša savjetnica za financije, opće i kadrovske poslove
M +385 (0) 91 329 3348
marina@poduzetnickicentar-kzz.hr

Dražen Kralj

Voditelj Poslovno-tehnološkog inkubatora KZŽ
M +385 (0) 91 280 0811
drazen@poduzetnickicentar-kzz.hr

Damir Strejček

Voditelj ureda WABF Hrvatska
M +385 (0) 99 4935 246
damir@poduzetnickicentar-kzz.hr

Tea Ban

Savjetnica za poduzetništvo
M +385 (0) 99 393 7029
tea@poduzetnickicentar-kzz.hr

Barbara Mirt

Suradnica za poduzetništvo i investicije
M +385 (0) 91 604 3124
barbara@poduzetnickicentar-kzz.hr

Jurica Šalamon

Stručni suradnik za turizam
M +385 (0) 99 269 3130
jurica@poduzetnickicentar-kzz.hr

Denis Ranogajec

Savjetnik za ruralni razvoj
M +385 (0) 99 255 1806
denis@poduzetnickicentar-kzz.hr

Alen Strahinec

Stručni suradnik za poduzetništvo
M +385 (0) 99 393 7029
alen@poduzetnickicentar-kzz.hr

U brojkama

209

Projekti

1300

Vrijednosti projekata (u mil. kn)

67

Provedeni projekti

3841

Polaznik edukacija