Potporna institucija kao kotačić gospodarskog razvoja
Krapinsko-zagorske županije

Vaša naša priča uspjeha

NAŠ TIM
NAŠ TIM

Martina Jantol Županić

Direktorica
M +385 (0) 91 329 2536
martina@poduzetnickicentar-kzz.hr

Denis Ranogajec

Zamjenik direktorice
M +385 (0) 99 255 1806
denis@poduzetnickicentar-kzz.hr

Dražen Kralj

Savjetnik za investicije
M +385 (0) 91 280 0811
drazen@poduzetnickicentar-kzz.hr

Romana Kerep

Zamjenica voditelja poslovnice - ureda WBAF Hrvatska
M +385 (0) 99 546 3900
romana@poduzetnickicentar-kzz.hr

Tea Ban

Savjetnica za poduzetništvo
M +385 (0) 99 393 7029
tea@poduzetnickicentar-kzz.hr

Barbara Mirt

Suradnica za poduzetništvo i investicije
M +385 (0) 91 604 3124
barbara@poduzetnickicentar-kzz.hr

Jurica Šalamon

Stručni suradnik za turizam
M +385 (0) 99 269 3130
jurica@poduzetnickicentar-kzz.hr

Silvija Konjić

Suradnica za poduzetništvo
M +385 (0) 99 589 5329
silvija@poduzetnickicentar-kzz.hr

Lucija Čehulić

Administratorica Poslovno-tehnološkog inkubatora
M +385 (0)99 494 2696
inkubator@poduzetnickicentar-kzz.hr

Melita Golub

Administrativna voditeljica ureda
M +385 (0)99 494 2695
melita@poduzetnickicentar-kzz.hr

U brojkama

209

Projekti

1300

Vrijednosti projekata (u mil. kn)

67

Provedeni projekti

3841

Polaznik edukacija