EU FONDOVI:

Što su EU fondovi? Koje programe nudi EU i koje fondovi postoje? EU fondovi su novac europskih građana koji se sukladno određenim pravilima i procedurama, dodjeljuju raznim korisnicima za provedbu projekata u cilju postizanja ciljeva javnih politika EU.

POSLOVNI PLANOVI I INVESTICIJSKE STUDIJE:

Razvojni put od Vaše ideje do realizacije iste uz procjenu potrebnih ljudskih i financijskih resursa u cilju procjene isplativosti investicije. Pružamo izradu poslovnih planova i investicijskih studija te dajemo podršku u apliciranju na EU fondove.

PRIPREMA PROJEKATA:

Usklađivanje Vaše ideje sa kriterijima i zahtjevima natječajne dokumentacije sa svrhom ostvarivanja maksimalnog broja bodova. Osiguravamo razvoj projektnih prijedloga te pružamo podršku u apliciranju na EU fondove. Mišljenja smo kako svaka dobra ideja pronađe adekvatan natječaj te ju razradi u kvalitetnom projektnom prijedlogu.

PROVEDBA PROJEKATA:

Vaš projekt je prošao na natječaju, što sad? Sad je trenutak za odabir savjetnika u provedbi koji će Vašu ideju pretvoriti u stvarnost. Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije nudi usluge provedbe projekata te pruža pomoć prilikom provedbe postupaka nabave.

JAVNA NABAVA:

Potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kreće provođenje svih projektnih aktivnosti kroz postupke nabave usluga, robe ili izvođenja radova. Prilikom nabave moraju se poštivati načela i pravila javne nabave. U svom timu imamo certificiranog stručnjaka za javnu nabavu čime dokazujemo svoju profesionalnost i kompetencije u provođenju postupaka nabave.

POSLOVNO SAVJETOVANJE:

Imam ideju i želio bi povući sredstva iz EU, kome se obratiti? Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije svakodnevno provodi individualna i grupna savjetovanja za postojeće i potencijalne klijente kao i sve zainteresirane fizičke osobe. Važno nam je pružiti dodanu vrijednost pruženoj usluzi u cilju zadovoljenja potreba i zahtjeva klijenata te pratiti njihov razvoj i pravovremeno im davati korisne informacije.

EDUKACIJA:

Da li ima natječaja za moju djelatnost? Da li postoje ograničenja u prijavi na natječaj? Kako ću znati da li sam prihvatljiv na određenom natječaju? Koju dokumentaciju trebam prikupiti? Sve su to samo neka od pitanja na koja odgovor zna Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije. Uz poslovna savjetovanja nudimo usluge jednodnevnih i višednevnih edukacija za sve zainteresirane u cilju upoznavanja sa mogućnostima financiranja te upoznavanja sa natječajnom dokumentacijom. Uz navedeno naš tim educira i svoje članove kako bi Vama mogli pružiti najkvalitetnije savjete i usluge.