Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije tijekom svog razvoja ostvario je poslovnu suradnju sa više stotina klijenata ponajviše kroz:

 • individualna savjetovanja
 • izradu poslovnih planova i investicijskih studija
 • izradu Cost-benefit analiza i studija izvodljivosti
 • pripremu i provedbu projekata na regionalne, nacionalne i EU programe
 • upravljanje Lokalnim jamstvenim fondom i Programom Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji.
 • organiziranje edukativnih radionica.

Kroz dugogodišnje djelovanje ističemo sljedeće reference:

 • 28 poslovnih planova/ investicijskih studija putem kreditnih linija (HBOR, HAMAG)
 • 7 investicijskih studija na Zakon o poticanju ulaganja
 • 78 projekata putem Programa ruralnog razvoja
 • 54 projekata za mikro, male i srednje poduzetnike
 • Provedeno 40 projekata kroz regionalne, nacionalne i EU programe.