TURIZAM

  • Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine PDF
  • Strateški plan Ministarstva turizma za razdoblje 2019.-2021. godine PDF
  • Masterplan razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2016.-2025. godine PDF
  • Zakon o pružanju usluga u turizmu PDF
  • Izmjene zakona o pružanju usluga u turizmu PDF