EUIPO u 2022.g. provodi novo izdanje Fonda za MSP-ove

Na inicijativu Europske komisije, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo će u 2022. godine provoditi novo izdanje Fonda za MSP-ove – Fond za mala i srednja poduzeća otvoren je za prijave od 10. siječnja do 16. prosinca 2022. godine Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) upravlja pravima o žigovima i dizajnu u EU-u koja […]