Potpore za samozapošljavanje – prihvatljivi troškovi u 2023. godini

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 5.000 EUR i unaprijed je određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja. Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti, a mogu se razvrstati […]

<strong>Potpore za samozapošljavanje</strong>

U sklopu Mjera aktivnog zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, početkom godine ponovno je objavljena mjera Potpora za samozapošljavanje. Mjera je namijenjena nezaposlenim osobama prijavljenima u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod za zapošljavanje. Cilj mjere je financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao. Može se dodijeliti nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje […]