Domaći inovatori mijenjaju život u hrvatskim gradovima i regijama

Europska unija danas ulaže iznimne napore kako bi osigurala vlastitu konkurentnost na tržištu inovacija. Jedan od osnovnih koraka jest ujednačiti inovacijski potencijal različitih dijelova EU, odnosno podržati njegov razvoj u zemljama sa skromnijom inovacijskom kulturom, kojima pripada i Hrvatska. Istovremeno, inovacije temeljene na suvremenim tehnologijama mijenjaju način na koji kupujemo, učimo, putujemo, pa je jasno […]