[FAs in EU] NEB FRIENDS and NEW EUROPEAN BAUHAUS PRIZES 2023

S ciljem poboljšanja kapaciteta funkcionalnih područja u planiranju i financiranju ulaganja, Europska komisija i Svjetska banka započele su s provedbom projekta „Funkcionalna područja EU“. Obje institucije teže smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti te stvaranju konkurentnih i održivih gospodarstava, zbog čega je projekt funkcionalnih područja u EU, koja prelaze administrativne granice zelene tranzicije i održivog razvoja, […]

Kako ostvariti poticaje putem Zakona o poticanju ulaganja?

Blog pripremila: Željka Grmovšek Mislim da nema poduzetnika koji nije upoznat s terminom poticaji, bespovratna sredstva, EU sredstva i sl. Međutim, samo oni koji su krenuli u tu priču znaju da je to vrlo kompleksno i ono što je njima najbitnije – dugo traje, počevši od same pripreme, a kasnije i provedbe projekta. Isto tako, […]