Nova suradnja Poduzetničkog centra KZŽ i Lean Startup Croatia

U duhu razvoja TeamUp projekta by Lean Startup Croatia i sa željom da pomogne svojim startupovima da pronađu članove koji im nedostaju, Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije sklopio je jednu novu zanimljivu suradnju. Ova suradnja temelji se na zajedničkom cilju stvaranja povoljnog okruženja za hrvatske poduzetnike i povećanja broja kvalitetnih startup timova u našem ekosustavu. Lean […]