Europsko inovacijsko vijeće (EIC) | online info dan 22. veljače 2022.

Europsko inovacijsko vijeće (EIC) organizira online info dan 22. veljače 2022. – događaj je dostupan svima, pratiti ga možete putem YouTube kanala EU Science & Innovation. Europsko inovacijsko vijeće – podržava istraživače i poduzetnike od ideje do tržišta s naglaskom na tehnološke inovacije, a financijsku potporu pruža kroz tri glavne sheme financiranja: EIC Pathfinder – […]