Pristupanje Etičkom kodeksu

Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije službeno je pristupio Etičkom kodeksu. Etički kodeks utvrđuje načine postupanja poslovnih subjekata u svrhu pouzdanog i transparentnog uvođenja eura u Republici Hrvatskoj, s ciljem stvaranja povjerenja i sigurnog okruženja za potrošače. Etički kodeks namijenjen je svakom poslovnom subjektu u nefinancijskom i financijskom sektoru, koji radi u Republici Hrvatskoj i posluje u […]