#DONESENA STRATEGIJA DIGITALNE HRVATSKE DO 2032.

Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. višesektorski je akt strateškog planiranja usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. i temeljnim dokumentima i politikama Europske unije i Republike Hrvatske, uključujući Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) čiji je sastavni dio. Donošenje Strategije čini ispunjenje cilja reforme NPOO – Strategija digitalna Hrvatska i jačanje međuinstitucijske suradnje […]