Voditelj obrade: PODUZETNIČKI CENTAR Krapinsko-zagorske županije d.o.o.,

Frana Galovića 1 B, 49000 Krapina

PRIVOLA ISPITANIKA

Potpisom na ovoj privoli potvrđujem izričitu suglasnost da voditelj obrade PODUZETNIČKI CENTAR Krapinsko-zagorske županije d.o.o., Frana Galovića 1 B, Krapina, smije obrađivati moje osobne podatke i to :

  • ime i prezime, OIB te adresu sa svrhom obavještavanja javnosti putem web-a o pružanju svojih usluga
  • e-mail, telefon i telefaks sa svrhom obavještavanja ispitanika o korisnim informacijama i novim mogućnostima financiranja

____________________________________________________________________________

Napomena : Pravna osnova za bilo koju obradu podataka u smislu ove izjave je samo privola kojom je odobrena obrada (članak 6. stavak 1. točka (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Ako se privolom ne odobri obrada, ovdje opisana obrada podataka neće se izvršiti ali neće biti moguće izvršenje usluge radi koje je privola za davanje osobnog podatka tražena.