POLJOPRIVREDA

  • Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. PDF
  • Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2019.-2021. PDF
  • Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu PDF
  • Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta PDF
  • Agronet PDF
  • Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi PDF