Poljoprivreda

  • Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
  • Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2019.-2021.
  • Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
  • Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
  • Agronet
  • Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi