2018. GODINA

 • GFI-POD 2018. XLS
 • GFI-POD 2018. PDF
 • Bilješke uz financijske izvještaje 2018. DOC
 • Bilješke uz financijske izvještaje 2018. PDF
 • Financijsko izvješće 2018. DOC
 • Financijsko izvješće 2018. PDF
 • Izvješće o radu 2018. DOC
 • Izvješće o radu 2018. PDF
 • Realizacija plana prihoda i rashoda 2018. XLS
 • Realizacija plana prihoda i rashoda 2018. PDF

2019. GODINA

 • Plan prihoda i rashoda 2019. DOC
 • Plan prihoda i rashoda 2019. PDF
 • I. Izmjena plana prihoda i rashoda 2019.XLS
 • I. Izmjena plana prihoda i rashoda 2019.PDF
 • II. Izmjena plana prihoda i rashoda 2019. XLS
 • II. Izmjena plana prihoda i rashoda 2019. PDF
 • III. Izmjena prihoda i rashoda 2019. XLS
 • III. Izmjena prihoda i rashoda 2019. PDF

2020. GODINA

 • Plan rada 2020. PDF
 • Plan prihoda i rashoda 2020. PDF