Planovi i izvješća

 • GFI-POD 2018.
 • GFI-POD 2018.
 • Bilješke uz financijske izvještaje 2018.
 • Bilješke uz financijske izvještaje 2018.
 • Financijsko izvješće 2018.
 • Financijsko izvješće 2018.
 • Izvješće o radu 2018.
 • Izvješće o radu 2018.
 • Realizacija plana prihoda i rashoda 2018.
 • Realizacija plana prihoda i rashoda 2018.
 • Plan prihoda i rashoda 2019.
 • Plan prihoda i rashoda 2019.
 • I. Izmjena plana prihoda i rashoda 2019.
 • I. Izmjena plana prihoda i rashoda 2019.
 • II. Izmjena plana prihoda i rashoda 2019.
 • II. Izmjena plana prihoda i rashoda 2019.
 • III. Izmjena prihoda i rashoda 2019.
 • III. Izmjena prihoda i rashoda 2019.
 • Plan rada 2020.
 • Plan prihoda i rashoda 2020.
 • Plan rada 2021.
 • Bilanca 2021.
 • RDG 2021.