Obrasci

 • Obrazac 1
  Upisnik o zahtjevima, postupcima i Odlukama o ostvarivanju prava na Pristup informacijama i ponovnu Uporabu informacija
 • Obrazac 2
  Zahtjev za pristup informacijama
 • Obrazac 3
  Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
 • Obrazac 4
  Zahtjev za ponovnu uporabu informacija