IZJAVA ISPITANIKA

Ja, niže potpisani ispitanik potpisom ove izjave potvrđujem da sam od strane Voditelja obrade primio sve informacije i da sam obavješten o svim pravima o zaštiti osobnih podataka koja mi kao ispitaniku pripadaju temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679 (GDPR) putem Politike zaštite osobnih podataka.

 

PODUZETNIČKOG CENTRA Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

VODITELJ OBRADE

PODUZETNIČKI CENTAR Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

Frana Galovića 1B

49 000 KRAPINA

Elektronička pošta: info@poduzetnickicentar-kzz.hr

Telefon: 049 345 695, 049 345 696