Listopad 2018.

 • Sve što trebam znati o poslovnom planiranju
  (1. ciklus)
 • Ciljana komunikacija i prezentacija moje ideje
  (1. ciklus)
 • I ja koristim e-alate
  (1. ciklus)

Studeni 2018.

 • Upravljanje financijama mog poduzeća
  (1. ciklus)
 • Promocija mog poljoprivrednog proizvoda
  (1. ciklus)
 • e- poslovanje i e-trgovanje
  (2. ciklus)

Veljača 2019.

 • Promocija mog poljoprivrednog proizvoda
  (2. ciklus)

Travanj 2019.

 • Sve što trebam znati o poslovnom planiranju
  (2. ciklus)
 • Ciljana komunikacija i prezentacija moje ideje
  (2. ciklus)

Svibanj 2019.

 • I ja koristim e-alate
  (2. ciklus)
 • Upravljanje financijama mog poduzeća
  (2. ciklus)

Rujan 2019.

 • Sve što trebam znati o poslovnom planiranju
  (3. ciklus)
 • Ciljana komunikacija i prezentacija moje ideje
  (3. ciklus)

Listopad 2019.

 • I ja koristim e-alate
  (3. ciklus)
 • Upravljanje financijama mog poduzeća
  (3. ciklus)

Studeni 2019.

 • Promocija mog poljoprivrednog proizvoda
  (3. ciklus)
 • e- poslovanje i e-trgovanje
  (3. ciklus)

On-line prijava na edukativnu radionicu

NAZIV RADIONICE: I ja koristim e-alate (PROJEKT: Održivi razvoj poduzetništva-PODRŽI!)
DATUM ODRŽAVANJA: 25.-26.10.2018.
VRIJEME ODRŽAVANJA: 15:00-20:00
MJESTO ODRŽAVANJA: DOM OBRTNIKA U ZABOKU (Matije Gupca 81, 49210 Zabok)

PODACI O SUDIONIKU RADIONICE