ikona-knjiga1
18

broj edukacija

ikona-likici1
18

broj polaznika edukacija

Održane edukacije


Listopad

 • Sve što trebam znati o poslovnom planiranju (1. ciklus)
 • Ciljana komunikacija i prezentacija moje ideje (1. ciklus)
 • I ja koristim e-alate (1. ciklus)
 • Studeni

 • Upravljanje financijama mog poduzeća (1. ciklus)
 • Promocija mog poljoprivrednog proizvoda (1. ciklus)
 • e- poslovanje i e-trgovanje (2. ciklus)
 • Veljača

 • Promocija mog poljoprivrednog proizvoda (2. ciklus)
 • Travanj

 • Sve što trebam znati o poslovnom planiranju (2. ciklus)
 • Ciljana komunikacija i prezentacija moje ideje (2. ciklus)
 • Svibanj

 • I ja koristim e-alate (2. ciklus)
 • Upravljanje financijama mog poduzeća (2. ciklus)
 • Rujan

 • Sve što trebam znati o poslovnom planiranju (3. ciklus)
 • Ciljana komunikacija i prezentacija moje ideje (3. ciklus)
 • Listopad

 • I ja koristim e-alate (3. ciklus)
 • Upravljanje financijama mog poduzeća (3. ciklus)
 • Studeni

 • Promocija mog poljoprivrednog proizvoda (3. ciklus)
 • E- poslovanje i e-trgovanje (3. ciklus)
 • Nadolazeća događanja


 • ISTRAŽIVANJEM I ANALIZOM DO POTROŠAČA
 • UPRAVLJANJE BUDŽETOM ZA PODUZETNIKE POČETNIKE
 • 17.05. u 15:00 sati (ONLINE)

 • LEAN MANAGEMENT
 • OPG – KAKO GA OSNOVATI, KAKO POSLOVATI, KAKO DOBITI POTPORU
 • SUVREMENI KONCEPTI I UREĐAJI ZAŠTITE IMOVINE
 • UČINKOVITO UPRAVLJANJE VREMENOM
 • POREZNA OPTIMIZACIJA POSLOVANJA
 • EVIDENCIJE I OBRAČUNI POTREBNI U SVAKODNEVNOM POSLOVANJU
 • UVOD U SEO OPTIMIZACIJU
 • UMJETNA INTELIGENCIJA
 • UPRAVLJANJE PRODAJOM KROZ BROJKE
 • POZICIONIRANJE U GLAVAMA POTROŠAČA
 • PRIPREMI SE ZA PITCH
 • UVOD U WEB ANALITIKU
 • On-line prijava na #EDUKACIJU

  NAZIV RADIONICE:
  DATUM ODRŽAVANJA:
  VRIJEME ODRŽAVANJA:
  MJESTO ODRŽAVANJA:

  PODACI O SUDIONIKU RADIONICE


   Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
   Sadržaj je isključiva odgovornost Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o.